Alles over Vathorst College

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Voel je thuis op het Vathorst!

Voorwoord

Het Vathorst College is een school voor eigentijds onderwijs vmbo-t, havo en vwo. Wij werken met een positieve aanpak. Het gaat om wat jij al kan en wat jij nog verder kunt ontplooien. Onze pijlers zijn: kunst en cultuur, zelfverantwoordelijk leren, thematisch leren/contextrijk leren en digitaal leren.

Wij bieden goed verzorgd onderwijs aan. Onze leerlingen voelen zich veilig bij ons op school. Uit het leerlingtevredenheidsonderzoek 2019 komt dit duidelijk naar voren uitgedrukt in het cijfer 9,8. Dit is een groot compliment aan onze leerlingen en de medewerkers, samen geven zij vorm aan een prettige leer-, leef- en werkcultuur waarin je jezelf mag zijn en worden.

We stellen hoge eisen aan onszelf en aan jullie, leerlingen. Onze bedoeling (missie) is daarin leidend. We zijn pas tevreden als je van school gaat met een voor jou bovengemiddeld goed examenresul- taat. We willen dat je met plezier terugkijkt op je schooltijd op het Vathorst College. We hopen dat je verantwoordelijkheid kunt en durft te nemen voor jezelf en je omgeving.Het Vathorst College is gehuisvest in het prachtige moderne gebouw ICOON (Informatie, Cultuur, Ontmoeting en ONderwijs). Het gaat goed met de school en daar zijn we trots op. De sfeer in de school is fijn, we behalen goede resultaten en samen geven we vorm aan een onderwijsconcept dat past in de 21ste eeuw.

De focus die we hebben aangebracht in het schooljaar 2018-2019 zetten we door naar de komend schooljaar: het versterken van onze basiskwaliteit (aanbod van ons leermateriaal, opdrachten die aansluiten bij het niveau en uitdagend & actueel & eigentijds zijn) en daaraan gekoppeld het versterken van ons pedagogisch en didac- tisch handelen. Met als doel dat onze leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doormaken en het beste uit henzelf, de ander en de wereld weten te halen. Dit alles zal ook weer een plek krijgen in ons nieuwe schoolplan (2020-2024) wat gereed zal zijn in december 2019. Ik kijk enorm uit naar dit schooljaar. Een jaar dat voor ons als team, leerlingen, ouders in het teken zal staan van verbinding, in gesprek gaan over ons onderwijs en het samen verder vormgeven van ons unieke onderwijsconcept in een prettige, veilige en inspirerende leer-, leef- en werkomgeving.

Jasmijn Kester, rector