Alles over Vathorst College

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Voel je thuis op het Vathorst!

Voorwoord

Beste leerling,
Welkom op het Vathorst College. We richten ons allereerst tot jou: het gaat immers om jou. Wij willen graag een bijdrage leveren aan jouw ontwikkeling. Deze gids zet uiteen hoe het Vathorst College eruitziet. Een leer-leefgemeenschap voor brede vorming en gepersonaliseerd leren. Een leer-leefgemeenschap met een sociaal-constructivistische visie op leren en ontwikkelen: samen leren en werken is belangrijk bij ons. Maatwerk is onze standaard en ook jouw begeleiding en ondersteuning is persoonlijk. Jij bepaalt mede jouw leerroute, met jouw nieuwsgierigheid als bron. Wij stimuleren jou op een positieve manier in je ontwikkeling. Ons startpunt is ‘dat wat je al kan’ en ‘wat je wilt leren’. Hoe jij je nog verder kunt ontplooien. We hopen dat je je tijdens je schooltijd mede-eigenaar voelt van ons mooie Vathorst College. Dat je geniet van onze cultuur met theater, beeldend, muziek, dans. Misschien word jij een ‘maker’, een ‘ontwerper’ of ‘onderzoeker’ of….? Wij zijn pas tevreden als je van school gaat met een voor jou bovengemiddeld goede ontwikkeling, zowel in vaardigheden en kennis als persoonlijke vorming. Leren wie je zelf bent, wat je drijfveren zijn en wat voor jou belangrijk is. Je sluit je schooltijd bij ons af met een resultaat en dus volwaardig diploma waarmee je toegang hebt tot de door jou gewenste vervolgopleiding. We willen dat je nog meer verstand hebt gekregen van jezelf en dat je met plezier terugkijkt op jouw schooltijd op het Vathorst College. Tot slot wensen we dat jouw schooltijd je blijft inspireren om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je omgeving, zodat jij je steentje bij kunt dragen om de wereld een beetje mooier te maken.

Beste ouder(s), verzorger(s),
We heten u eveneens welkom op het Vathorst College; onze school met de pijlers kunst en cultuur, zelfverantwoordelijk leren, contextrijk leren en digitaal leren. Fijn dat u uw zoon of dochter toevertrouwt aan het team van onze school. In een goede samenwerking tussen ouder(s), docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding stimuleren we de leerlingen zich optimaal te ontwikkelen. Met deze schoolgids (wiki) informeren wij u als ouder(s) / verzorger(s) over belangrijke onderwerpen. Het Vathorst College is een school voor vernieuwend en eigentijds onderwijs. Wij prikkelen de ondernemingslust van leerlingen en leraren met uitdagend onderwijs en bieden vrijheid binnen kaders. De sfeer in de school is fijn, we behalen goede resultaten en blijven ons ontwikkelen. Ons onderwijs staat middenin de wereld. Het Vathorst College is gehuisvest in het prachtige moderne gebouw ICOON (Informatie, Cultuur, Ontmoeting en Onderwijs) dat ons speciale faciliteiten biedt, zoals danszalen, muziekstudio’s, theaterruimten, ateliers voor beeldende vorming, het science leerhuis en de andere leerhuizen. Iedere leerling heeft een eigen leerhuis: een ruime plek in het gebouw waarin je je thuisvoelt, je je medeleerlingen en docenten ontmoet. Kortom waarin je elkaar kent, samenwerkt en leert.

Een goede relatie met de ouder(s)/verzorger(s) vinden wij van groot belang. Samen kunnen we, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en expertise, de ontwikkeling en groei van uw zoon of dochter in goede banen leiden. De leerling zit bij ons aan het stuur van zijn eigen ontwikkeling. Openheid, vertrouwen en werken vanuit de relatie zijn daarbij uitgangspunt. Vragen of opmerkingen horen we graag.

Hartelijke groet, mede namens het team,

Annette van Valkengoed, rector Vathorst College